Në Mars, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut festoi 20 vjet të punës në vendin tonë. Ndihma dhe mbështetja e madhe financiare në procesin e integrimit evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut ,janë gjërat më të rëndësishme që janë zbatuar deri më tani. Le të kujtojmë se si puna e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut po zhvillohet ndër vite. Ju dëshirojmë fat dhe sukses në të ardhmen.