Театар Скампа Елбасан

,

 

Име Театар Скампа Елбасан
Адреса Skampa Theatre, Elbasan, Albania
Вид на субјект  Едукативна институција
Категорија Театар
Лице за контакт
Контакт мејл
Контакт телефон +355 69 304 0988
Веб страна
Опис на основни активности Театарот Скампа (или поранешниот кино “Национал”) се наоѓа во градот Елбасан. Објектот бил изграден во 1935 година со финансирање на Џавит беј Бичакјуут [1] како подарок за градот Елбасан. Зградата е проектирана од архитектот Халит Наразани и претставува најважен објект со културна функција во градот Елбасан. Салта е со капацитет од 292 места. Акустиката на овој театар е една од најдобрите во Албанија и една од најдобрите на Балканот.

Во театарот “Скампа” покрај редовниот репертоар организирал и доста фестивали и други активности за млади. Ансамблот на театарот “Скампа” изведе повеќе од 30 драми и комедии, вклучувајќи го и шоуто “Римско семејство”, кое се смета за еден од најуспешните. Посебно популарни меѓу љубителите на театарот се изведбите на “Слуга на двајца господари”, “Два истрела во Париз”, “Пеколот ангели”, “Турнир”, “Viper”, кои го носат “печатот” на овој театар. Актерите кои биле дел од овие претстави, се носители на нај престижните награди од областа на уметноста и културата како што се  “Уметник на народот”, “Заслужен уметник”, “Александар Мојсиу” итн.

Facebook https://www.facebook.com/TeatriSkampaElbasanAlbania

 

Галерија

 

Skills

Posted on

28/11/2018