Општина Прењас

,

 

Име Општина Прењас
Адреса Rruga Skenderbej, Bashkia Prrenjas
Вид на субјект Единица на локална самоуправа
Категорија Институција
Лице за контакт
Контакт мејл rudinabashkiaprrenjas@gmail.com
Контакт телефон 0035559122404
Веб страна http://www.prrenjas.al/
Опис на основни активности Историјата на создавање на градот Прнењас датира уште многу одамна.

Во периодот на албанско-турските војни, областа каде што градот се издига Прењас се нарекувала поле Torviollit. Народниот херој Скендербег пред да се упати во битка (битката позната во историјата како Torviollit борба) против Турците им потенирал на неговите борци, дека битката мора да се освои. Името на градот на Прењас е тесно поврзана со иста битка, во која победила војската на  Скендербег. Загинале голем број на турски и албански војници. Загинати биле толку војници што се верува дека течела река од крв.

Географска област: Прењас граничи на север со општина Либражд, на исток со Република Македонија на југ и запад  со Поградец, Општина Елбасан. Главниот град на општината е  Перренијас. Конфигурацијата на теренот и надморска височина нуди континентална климата која се карактеризира со студени зими, влажни и кратки лета. Број на население изнесува 33.377 жители.
Градот Прењас има бројни минерални богатства имено во непосредна близина на градот се наоѓа рудникот за обработка на железо-никел- Прењас. Градот Прењас  бил основан како административна единица во 1958 година.

Facebook https://www.facebook.com/MirandaRiraFaqjaZyrtare/

 

Галерија

Skills

Posted on

19/11/2018