ПК “Љуботен”

,

 

Име ПК Љуботен
Адреса ул. „К.Ј. Питу“, бр. 6, 
Вид на субјект НВО
Категорија НВО
Лице за контакт Јован Божиновски
Контакт мејл kontakt@pkljuboten.org.mk
Контакт телефон 078229229
Веб страна http://www.pkljuboten.org.mk
Опис на основни активности Планинарскиот клуб „Љуботен“ – Тетово е доброволно, масовно, вонпартиско здружение на граѓани, кое делува во правец на реализирање на определени цели и задачи од областа на спортот, спортската рекреација, планинскиот туризам и воспитувањето. П.К. „Љуботен“ – Тетово е конститутивен дел од Федерацијата на планинарски спортови на Република Северна Македонија.
Facebook https://www.facebook.com/pkljuboten/

 

Галерија

 

 

 

Skills

Posted on

16/11/2018