Шахин Фазлија – Туристички водич

,
Име Шахин Фазлија
Адреса Тетово, Република Северна Македонија
Вид на субјект Професионален водич
Категорија Професионален водич
Лице за контакт Шахин Фазлија
Контакт мејл
Контакт телефон
Веб страна
Опис на основни активности
Facebook https://www.facebook.com/shahin.fazlija/

 

Галерија

 

 

Skills

Posted on

16/11/2018