НВО Хаемус

,

 

Име НВО Хаемус
Адреса Хаемус, бул. Јане Сандански, 1000 Скопје, Македонија
Вид на субјект HBO
Категорија HBO
Лице за контакт Василка Димитровска
Контакт мејл
Контакт телефон  +389 77 432 861
Веб страна http://haemus.org.mk
Опис на основни активности ХАЕМУС – Центар за научно истражување и промоција на културата – поддржува историски и археолошки истражувања, испитувања, едукација, популаризација, промоција и управување со културното наследство на Балканскиот Полуостров како заедничка придобивка од минатото.

Општи информации
Нудиме широк асортиман на услуги од културно наследство кои спаѓаат во неколку категории: ИСТРАЖУВАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ, ПУБЛИКАЦИЈА, ЕДУКАЦИЈА, ПРОМОЦИЈА, ТУРИЗАМ а имаме и УНЕСКО клуб ХАЕМУС.

Facebook https://www.facebook.com/haemus.org.mk/

 

Галерија

 

Skills

Posted on

16/01/2019