Име Mountain association EAGLE
Адреса Ул. Илириа, Тетово Северна Македонија
Вид на субјект Mountain association
Категорија Професионален водич
Лице за контакт Dursim Rushani
Контакт мејл mountainasseagle@hotmail.com
Контакт телефон  ++38977522555
Веб страна www.ema.mk
Опис на основни активности Здружението е невладина организација, непрофитна, неполитичка, нерелигиска непрофитна специјализирана во областа на студиите, научни публикации и признавање на природата, заштита на албанското планинско опкружување, планинарење, планинарење, качување по карпи, планински спортови, планински спортови и ја развива својата активност во согласност со албанското законодавство, како и со одредбите на Статутот. Здружението ќе работи во целосна координација со јавните институции, со албанските и со странските владини организации, со граѓанското општество и со локалната заедница за постигнување на целите.
Facebook https://www.facebook.com/SHARMOUNT/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBs0SvGMqVgWhNRxtXm-CQorGmkjkRT–QDkePtoa0sxggnW21UXruTpMKlKqP0pqlZwEHcUn9NZ6Hh

 

Галерија

 

 

Skills

Posted on

13/05/2019