Град на Пчелите

 

Име Град на Пчелите
Адреса
Вид на субјект Потенцијални претприемачи
Категорија Потенцијални претприемачи
Лице за контакт Нуредин Исмаили
Контакт мејл
Контакт телефон
Веб страна
Опис на основни активности
Facebook www.facebook.com/qytetiibleteve/

 

Галерија