Име Ера Травел
Адреса Ул. Борче Јовановски бр.17  Гостивар
Вид на субјект Агенција за услуги
Категорија Туристичка Агенција
Лице за контакт Имер Османи
Контакт мејл imer@eratravel.mk  /  eratravel@t.mk
Контакт телефон 0038942218777
Веб страна
www.eratravel.mk
Опис на основни активности Здружението за туризам Ера Травел е основано и работи од јуни 2013 година како приватно претпријатие со главните компоненти, туристички агенции и бироа, меѓународен превоз на патници, авионски превоз со реномирани компании, летни и зимски училишни екскурзии и многу други услуги од полето на туризмот. Ера Травел поседува лиценца од категорија „А“ доделена од Министерството за економија на Република Северна Македонија. Агенцијата нуди и резервации за сите видови на авионски билети за сите дестинации во Европа. Како дел од понудата е и организација на семинари, екскурзии, индивидуални патувања со хотелско сместување, дури и кетеринг услуги во земјава и странство. Благодарение на своите агенции во Кичево и Гостивар и добро обучениот кадар, ужива авторитет и кредибилитет меѓу клиентите.
Facebook https://www.facebook.com/eratravel/

 

Галерија

 

Skills

Posted on

16/11/2018