Emri Era Travel
Аdresa Rr. Borçe Jovanovski nr17 Gostivar
Kategoria Agjencion për Shërbime
Personi për kontakt Imer Osmani
E-mail imer@eratravel.mk  /  eratravel@t.mk
Kontakt Telefon 0038942218777
Ueb faqja www.eratravel.mk
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Shoqata Turistike “ERA Travel ” është themeluar dhe punon që nga Qershori i vitit 2013 si një ndërmarrje private me komponentet kryesore, agjenci turistike,për transport ndërkombëtar, me autobus dhe me avion me kompani të njohur botërore, pushimet e verës, ekskursionet shkollore e dimërore si dhe shumë shërbime të tjera në fushë e turizmit ERA Travel po mban licencë të kategorisë “A” për veprimtari turistike e dhënë nga Ministria e Ekonomisë e Republikës së Maqedonisë. Lidhje direkte në sistemin-rrjetin kompjuterik të rezervimeve AMADEUS për aeroplan që mundëson rezervime dhe duke i dhënë të gjitha llojet e biletave elektronike për aeroplanët, me tarifa të përballueshme për të gjitha destinacionet në Evropë dhe në Botë, si dhe shërbime të tjera në fushën e turizmit. Në sferën turistike, organizojmë seminare, dhe ekskursione të përshtatura për kërkesat e grupeve dhe individëve, udhëtime individuale me akomodim hoteli dhe kërkesat e tjera si dhe shërbime hotelierike në vendin tonë dhe jashtë vendit. Akomodimi i pushimeve vjetore, pushimeve verore, pushimeve dimërore dhe qëndrimeve për fundjavë në vendin tonë dhe jashtë vendit. ERA Travel, me agjencitë e saj në Kërçovë dhe Gostivar, me staf të trajnuar dhe profesional në punën e tyre të deritanishme të klientëve të tyre gëzon autoritetsi shoqatë si një firmë e themeluar mirë në vend dhe jashtë vendit. Era Travel – ju ofron e shërbime të plota , Urdhëroni dhe binduni në shërbimet tona
Facebook https://www.facebook.com/eratravel/

 

Galeria

Skills

Posted on

16/11/2018