Останете дома и погледнете како функционира СТЕП мрежата и кои се бенефитите од членување во истата, преку сведоштва на нашите членови во регионите Полог и Елбасан.