Што е СТЕП? Кои се карактеристиките на програмата ИПА 2 – прекугранична соработка Северна Македониј – Албанија ? Кои активности беа реализирани како дел од проектот? Која е намената на платформата itop.mk ? Одговор на овие прашања и одговор на многу други врзани со СТЕП проектот ни дава Флорент Бајрами – проект координаторот на СТЕП кој беше гостин во попладневната емисија на ТВ 21.