Универзитет “А. Џувани”

Универзитет “А. Џувани”

  Име Универзитет “А. Џувани” Адреса Rr. Ismail Zyma, Elbasan, Albania Вид на субјект Институција за образование и култура Категорија Универзитет Лице за контакт Контакт мејл info@uniel.edu.al Контакт телефон +355 54 52593 Веб страна...
Државен Универзитет во Тетово

Државен Универзитет во Тетово

    Име Државен Универзитет во Тетово Адреса Ул. Илинденска бб. 1200 Тетово Вид на субјект Институција за образование и култура Категорија Универзитет Лице за контакт Контакт мејл  international@unite.edu.mk Контакт телефон +389 44 356 500    +389 44 334 222...