Universiteti “Aleksandar Xhuvani”

Universiteti “Aleksandar Xhuvani”

  Emri Universiteti “Aleksandar Xhuvani” Ardesa Rr. Ismail Zyma, Elbasan, Albania Tipi entitetit Institucion për arsim dhe kulturë Kategoria Universitet Kontakt Person Kontakt e-mail info@uniel.edu.al Kontakt telefon +355 54 52593 Ueb faqja...
Universiteti Shtetëror i Tetovës

Universiteti Shtetëror i Tetovës

Emri Universiteti Shtetëror i Tetovës Adresa Ул. Илинденска бб. 1200 Тетово Tipi i entitetit Institucion për arsim dhe kulturë Kategoria Universitet Personi për kontakt E-mail  international@unite.edu.mk Kontakt Telefon +389 44 356 500    +389 44 334 222 Ueb faqja...