Последниот заеднички состанок на работната група за изработка на рамка за заеднички туристички пакети се одржа во селото Јанче, Маврово Ростуше, во комплекс Tuto, исто така член на мрежата на СТЕП.

Овај пат, учесниците беа од двете страни на границата, каде што ги претставија меѓусебно повеќе конкретни можности кои произлегоа од првите две средби. Работната група на Елбасан ги претстави можните пакети кои може да им се понудат на членовите:

 1. Езеро Belshi, Seferan (опционално кану), фотографија сесии, традиционална облека, сместување во Елбасан (Gjinari како дополнителна опција)
 2. Виа Игнација, Пеќин, Елбасан, Ѓинар, кое што може да продолжува во Македонија
 3. Бањите на Елбасан
 4. Грамш, Кањон Холта, пештери
 5. Национален парк Шебеник Јабланица
 6. Букова шума, со велосипедски тури
 7. Ден на летото Елбасан, како посебен пакет

Некои од пакетите беа претставени со некои под-пакети, а беа презентирани 10 планински патеки.

Во меѓувреме, македонската група ги презентираше четирите основни пакети на регионот на Полог и Маврово:

 1. Туристички пакет на културните споменици на Полог;
 2. Туристички пакети на туристички центри како што се П. Шапка и Маврова;
 3. туристичкиот пакет Виа Игнација и неговите знаци во Полог;
 4. Туристички пакети на пештери во Полог и други природни ресурси.

Тие, исто така, презентираа конкретни пакети за хајкинг, и разговараа за можноста за други пакети како што се пакети за дегустација на сирење во Маврово и Шара, земјоделски туризам и параглајдерство, тура за одредени групи на туристи.

Групата имаше можност што ја гледа на лице место алтернативниот пакет  на комплекс Tuto, реставрација на старите куќи, дегустација на селска храна и шетање по селото.

Поради потребата за подетална подготовка на  пакетите, беше одлучено дека дводневните работилници, каде што главните учесници се очекува да биде туристички комерцијални субјекти (ресторани, хотели, туристички агенции, хостели, сместување, …), од двата спомнати региони, да биде во средина и крај на месец февруари.