На 27 август се одржа онлајн презентација на платформата itop.mk/itop.al пред членките на СТЕП мрежата од регионите Полог и Елбасан. Пред големиот број на учесници платформата ја презентираа проект координаторот на СТЕП проектот – Флорент Бајрами и Специјалистот за социјални медиуми – Виолета Јончевска.  Покрај можностите на платформата, посебен акцент се стави на бенефитите кои би ги имале членките на мрежата доколку уште поактивно ја користат платформата како место за промоција и продавање на своите туристички капацитети.  Покрај многубројните прашања врзани со работата на платформата, членките имаа одлична можност веднаш по презентацијата да споделат меѓусебни искуства.