Министерство за економија, согласно програмата за развој на туризам за 2019 година на Република Северна Македонија објавува јавен повик за субвенции за туристички цели на селски домаќинства. За сите заинтересирани субјекти, подетални информации околу повикот може да најдете на следниов линк.