Министерство за економија, согласно програмата за развој на туризам за 2019 година на Република Северна Македонија објавува јавен повик за финансиска поддршка за бизнис идеа за туризам креирани од студенти на факултетите за туризам.  За сите заинтересирани субјекти, подетални информации околу повикот може да најдете во следниов линк.