На 04 и 05 март 2019, во Хотел Скардус, Попова Шапка, Тетово, во рамките на „СТЕП – проект за зајакнување на иновативен туризам” се одржа дводневна работилница за креирање на заеднички туристички пакети од регионите Полог и Елбасан.

На работилницата присуствуваа повеќе од 50 субјекти што се занимаваат со туристички дејности, туристички агенции, хотели, хостели, ресторани но и лица кои поседуваат сопствени сместувачки капацитети во полошкиот регион и регионот на Елбасан. Како резултат на дводневната работилница беа поставени основите за развивање на туристички пакети кои подоцна ќе бидат презентирани на специјализирана дигиталната платформа за промоција на туризмот – Itopa.

Четири одделни групи работеа на развивање на различни туристички пакети кои се главно фокусирани на содржини кои се интересни за туристите токму во овие региони и тоа: авантура и екологија, рурален туризам и историја, култура и гастрономија. Неколкудневните заеднички пакети од двете страни на границата ќе служат како основа за развивање на подпакети кои пак ќе  може да се користат од страна на туристички агенци или други профилирани субјекти за обезбедување на вакви услуги.

Проектот го спроведува Фондацијата Метаморфозис со партнерите, Центар за развој на Полошкиот плански регион и Советот на округот Елбасан, и е финансиран од страна на Европската унија