DRKK- Durrës Sektori Elbasan

DRKK- Durrës Sektori Elbasan

Emri DRKK- Durrës Sektori Elbasan Adresa  Rruga Aleksandër Moisiu,Tirana, Albania Tipi i entitetit Institucion shtetëror Kategoria Institucion shtetëror Personi për kontakt E-mail  info@kultura.gov.al Kontakt Telefon +355042271324  /    +355042222508 Ueb faqja...
Zonat e mbrojtura – Elbasan

Zonat e mbrojtura – Elbasan

Emri Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura  (AKZM) Adresa 436J+9H Elbasan, Albania Tipi i entitetit Institucion Shtetëror Kategoria Institucion  Shtetëror Personi i kontaktit Fatmir Brazhda E-mail Fatmir.Brazhda@akzm.gov.al  /  info@akzm.gov.al Kontakt Telefon +355...
Prefekti i Qarkut Elbasan

Prefekti i Qarkut Elbasan

Emri Prefekti i Qarkut Elbasan Adresa “Brigada 17 Sulmuese”, Rr. “Qemal Stafa”, Elbasan Tipi i entitetit Institucion Kategoria Institucion Personi për kontakt E-mail  prefekti.Elbasan@mb.gov.al Kontakt Telefon  0035554252020  / 0035554252138...