Taverna “Ura e Sulovës”

,
Emri Taverna “Ura e Sulovës”
Adresa
Tipi i entitetit Bar Restorant
Kategoria Bar Restorant
Personi për kontakt AlbaN Hoxha
E-mail
Kontakt Telefon +355682071269
Ueb faqja
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Gatime tradicionale të zonës sipas mënyrës së Nënës. Verë nga Kantina e Restorantit me aromat e saj perfekte.
Facebook https://www.facebook.com/Kantina.UraeSuloves/

 

Galeria

Skills

Posted on

28/12/2018