Hotel Kurativ “Iliria” Llixha Elbasan

,
Emri Hotel Kurativ “Iliria” Llixha Elbasan
Adresa Llixha Elbasan, Tregan, Albania
Tipi i entitetit Hotel Bar Restorant
Kategoria Hotel
Personi për kontakt Aleksander Marku, Jashar Kolla
E-mail info@termaliliria.com
Kontakt Telefon +355686361624
Ueb faqja www.termaliliria.com
Përshkrimi i aktiviteteve bazë

Termal Iliria është një Qendër Kurative në Llixhat e Elbasanit që ofron një kombinim shërbimesh sic janë ato të Hotel, Bar e Restorant por gjithashtu ofron shërbime të Kurave Termale që përfshijnë terapi të ndryshme me Ujëra Termale Natyrale, me Baltë Minerale, Seanca të Fizioterapisë dhe Masoterapisë. Qendra ofron të gjitha shërbimet e saj me karakter terapeutik nën kontrollin, kujdesin dhe rekomandimin e mjekut.

Facebook https://www.facebook.com/termal.iliria

 

Galeria

 

Skills

Posted on

14/01/2019