EKOPRODUKT

,
Emri EKOPRODUKT
Adresa Bulevar nr.97/9, Илинденска, Тетово 120
Tipi i entitetit OJQ
Kategoria OJQ
Personi për kontakt Nesim Veliu
E-mail nesim_v@yahoo.com   /    ekoprodukt2006@gmail.com
Kontakt Telefon 070632818
Ueb faqja EKOPRODUKT.ORG.MK
Përshkrimi i aktiviteteve bazë Misioni: informim te drejte dhe ne kohe, bashkepunim, trajnim, edukim, hulumtim te ambientit jetesore, turizmit dhe zhvillim rural.
Facebook https://www.facebook.com/NGO-EKO-Produkt-Tetove-1824806227747054/

 

Galeria

Skills

Posted on

16/11/2018