Promovimi i itop.mk në TV 21

Promovimi i itop.mk në TV 21

Çka është STEP-i? Cilat janë tiparet e Programit të bashkëpunimit ndërkufitar - Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Shqipërisë - CBC IPA II? Cilat aktivitete u implementuan si pjesë e projektit? Cili është qëllimi i platformës itop.mk? Përgjigje në këto...