Më 12 qershor, në Shkup u mbajt Konferenca Ndërkombëtare mbi Turizmin – Feel Skopje. Qëllimi i konferencës ishte që në një vend të mbledhen një numër të madh të profesionistëve në sektorin e turizmit dhe një mundësi për të ndarë përvojat e tyre me pjesëmarrësit e tjerë. Përveç punëtorëve të turizmit, si dhe blogerët profesional nga Japonia, Sllovenia, Kroacia, Zvicra, Turqia dhe shumë vende të tjera, konferenca u ndoq nga anëtarët e rrjetit STEP.

Ajo që vlen të theksohet është se puna së bashku e të gjitha subjekteve të interesuara në turizëm është çelësi i suksesit, sepse përshtypjet turistike për një vend të veçantë janë të përgjithshme dhe në qoftë se njëri jep shërbim më të mirë pastaj një tjetër shërbim të keq, vlerësimi përfundimtar do të jetë negativ. Rekomandim i veçantë për punëtorët tanë turistik është ajo që duhet të përdoret maksimalisht për të promovuar ushqimin e shijshëm dhe strehim relativisht të lirë dhe duke vënë në dukje se do të ishte e përshtatshme për të krijuar paketa të udhëtimit që përkrah vizitave të  monumenteve në qytetet e mëdha të Republikës së Maqedonisë Veriore është e mirë dhe përfshin vizita në zonat malore dhe pasurive të tjera natyrore.

Përveç pjesës zyrtare, pjesëmarrësit e konferencës patën mundësi të shkëmbejnë kontakte për bashkëpunim të mundshëm.