Здружение на ловци “Егнатија” Елбасан

,
Име Здружение на ловци “Егнатија” Елбасан
Адреса
Вид на субјект НВО
Категорија НВО
Лице за контакт Фатмир Чекрези
Контакт мејл
Контакт телефон
Веб страна
Опис на основни активности
Веб сајт
Facebook https://www.facebook.com/profile.php

 

Галерија

 

 

Skills

Posted on

19/11/2018