Име ИТ Иновациjа UEJL
Адреса Илинденска 335, Тетово 1200
Вид на субјект Едукативни институци
Категорија Едукативни институции
Лице за контакт
Контакт мејл proffice@seeu.edu.mk
Контакт телефон +38944356000
Веб страна https://www.seeu.edu.mk/mk
Опис на основни активности

Универзитетот на Југоисточна Европа е приватна, јавна високообразовна институција која се состои од факултети, центри и институти специјализирани во социо-економските науки.

Факултетите  се организирани  единки  во рамките на факултетот  и истите функционираат преку советот на факултетот и универзитетската политичка рамка одобрена од Одборот на Универзитетот или Извршниот комитет. Универзитетот на Југоисточна Европа се состои од пет факултети: Факултет за современи науки и технологииФакултет за јазици, култури и комуникацијаПравен факултетФакултет на современи општествени науки и Факултет за бизнис и економија.
Мисијата  на Универзитетот е дефинирана со Статутот (1 Декември, 2008), се придржува кон залагањето за достигнување извонредна наставна и наставно-истражувачка работа во системот на високо образование во Република Македонија, преку понуда на еднакви можности за сите, базиран на праведност и заслуга. Активна соработка со другите универзитети, како во Република Македонија така и со меѓунродни универзитети што е еден од клучните елементи на мисијата на Универзитетот.
Главната цел според која Универзитетот се раководи и менаџира е да придонесе за високото образование  на албански јазик, преку взаемно меѓуетничко разбирање и да обезбеди повеќејзичен и мултикултурен пристап  во наставата и во истражувањето преку развивање студиски програми  во согласност со Европските и меѓународните стандарди .
Управувачки тела  на универзитетот се Одборот на УниверзитетотРекторСенатот и Ректорскиот совет.
Универзитетот на Југоисточна Европа е рангиран на трето место на државно ниво меѓу 19 универзитети  во Република Македонија. Ова рангирање го реализираа надворешни евалватори од Универзитетот Џио Тонг во Шангај.
Facebook https://www.facebook.com/SEEUniversity/

 

Галерија

 

Skills

Posted on

16/01/2019