Justyna Mleczak, туристички инфлуенсер од Полска во посета на Полог

Од 12 до 14 август, Justyna Mleczak туристичката инфлуенсерка од Полска го посети Полошкиот регион. Целта на посетата беше запознавање со туристичкиот потенцијал на регионот како и бизнис средби со дел од сопствениците на туристички капацитети кои се дел од СТЕП мрежата. Како дел од дводевната агенда беа: Шарена Џамија, Арабати Баба теке, село Јанче и хотел Туто, Вруток, Тивко Катче во Гостивар како и саат кулата и дегустација на баклава, посета на стар млин во Боговиње, дегустација на бурек под сач во село Камењане, Лешочки Манастир, Хостел Китка во Вратница и многу други локации. За крај од средбата тимот на СТЕП организираше работна вечера во Хотел Скардус – Попова Шапка на која присуствуваа членки на СТЕП кои сакаат да воспостават понатамошна соработка со Justyna Mleczak.

Јавен повик за донирање на интер-регионална он-лајн платформа за туризам (I-Top)

Врз основа на Одлуката за донација на интер-регионална он-лајн платформа за туризам донесенa од Управниот комитет на проектот “Општествено претпријатије – Проект за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП)” финансиран од Европската унија, а во согласност со договорот за Грант со референтен број IPA/2017/390-054, Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје, во соработка со Центарот за Развој на полошкиот плански регион и Советот на Округот Елбасан објавува јавен повик за донирање на интер-регионална он-лајн платформа за туризам (I-Top).

Условите и критериумите за учество на јавниот повик се подолу приложени во споените прилози.

Понудите се доставуваат на македонски јазик или албански јазик. Понудите треба да се достават електронски по е-мејл адреса до florent@metamorphosis.org.mk или по курирска служба или лично во запечатен плик во еден затворен плик со назнака “ЗА ПРОЕКТ СТЕП” на кој во долниот лев агол треба да стои ознаката „НЕ ОТВОРАЈ“ и со назнака „ЈАВЕН ПОВИК“ на кој се однесува понудата. Понудите се доставуваат во канцелариите на Фондацијата Метаморфозис на ул. Апостол Гусларот 40, Скопје.
Понудите треба да бидат оригинални и потпишани, а доколку се доставуваат по електронски пат, истите потпишани оригинали треба да бидат скенирани.

Краен рок за доставување на понудите е четврток, 07.08.2020 година до 16:00 часот.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние понуди што нема да ги содржат потребните елементи или не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид за понатамошна евалуација. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

  1.    Прилог 1 – Барање за  донирање на i-top-платформата
  2.    Прилог 2 – изјава за утврдување на личната состојба
  3.    Прилог 3 – изјава за прифаќање на условите од тендерската документација
  4.    План за раководење со дигиталната платформа iTOP

Промоција на itop.mk на ТВ 21

Што е СТЕП? Кои се карактеристиките на програмата ИПА 2 – прекугранична соработка Северна Македониј – Албанија ? Кои активности беа реализирани како дел од проектот? Која е намената на платформата itop.mk ? Одговор на овие прашања и одговор на многу други врзани со СТЕП проектот ни дава Флорент Бајрами – проект координаторот на СТЕП кој беше гостин во попладневната емисија на ТВ 21.

Презентација на платформата itop.mk пред туроператорите од Албанија и Германија

Тимот на СТЕП проектот одржа online презентација на платформата itop.mk пред туроператори од Албанија и Германија. Учесниците беа запознаени со карактеристиките и начинот на користење на платформата, како и можностите и бенефитите од користење на истата.
Платформата побуди голем интерес кај учесниците. И покрај предвидените 40 минути за презентирање како и можни прашања и одговори, online состанокот траеше 2 часа и за тоа време се разви конструктивна дискусија која води кон можна соработка во блиска иднина. Учесниците ја поздравија нашата иницијатива, и сметаат дека во иднина ќе им користи на туристичките работници како алатка за промоција на своите капацитети. Исто така тимот на СТЕП проектот имаше можност да слушне од туристичките професионалци од надвор можни точки на подобрување на платформата.

 

Остварена on – line средба со Justyna Mleczak, туристичките инфлуенсер од Полска

Дел од тимот на СТЕП имаа on-line средба со една од најпознатите туристички инфлуенсери од Полска – Justyna Mleczak. За време на состанокот, претставниците од СТЕП проектот и ги презентираа можностите и карактеристиките на платформата itop.mk а додека познатата инфлуенсерка  Justyna Mleczak ги информираше кои се очекувањата на полските туристи и каков тип на понуди се заинтересирани. И двете страни се договорија за понатамошна соработка која подразбира посета на полски туристи на капацитетите кои се нудат на платформата itop.mk а се однесуваат на регионите Полог и Елбасан.

Justyna Mleczak е основач на еден од највлијателните туристички блогови во Полска https://domacedonii.pl , на кој се нудат главно тури од Република Северна Македонија и Република Албанија.

Платформата itop.mk презентирана пред Стопанска Комора за туризам на Република Северна Македонија

На 25 јуни беше одржана on- line презентација на платформата itop.mk пред дел од членките на Стопанска Комора за туризам на Република Северна Македонија. Презентацијата ја следеа туроператори кои се лидери на пазарот на туризмот во Северна Македонија. Учесниците беа запознаени со карактеристиките и начинот на користење на платформата, како и можностите и бенефитите од користење на истата. Платформата побуди голем интерес кај учесниците.

Известување за членките на СТЕП мрежата

Почитувани СТЕП членки, сместувачки капацитети, хотели, вили, хостели, апартмани и слични објекти кои се дел од туристичкиот бизнис доколку сакате и кај вас да се користат доделените ВУЧЕРИ во вредност од 6000 денари, потребно е до 30 јуни да се регистрирате на платформата domasiedoma.gov.mk на следниов линк: https://domasiedoma.gov.mk/register-form/

Фото извор: domasiedoma.gov.mk

Доделување на ваучер од 6000 денари за поддршка на домашниот туризам

Владата на Република Северна Македонија донесе сет на мерки за заживување на економијата. Со мерката за поддршка на граѓаните и поддршка на домашниот туризам доделува ВАУЧЕРИ во вредност од 6.000 денари за одмор во земјата.

На линкот подолу може да проверите дали сте еден од корисниците на ваучер за туризам од 6000 денари.

https://domasiedoma.gov.mk/#

Доколку сте корисник Ви предлагаме да ги посетите туристичките капацитети во Полошкиот Регион. Извонредна природа, вкусна традиционална храна и гостопримливост се само дел од карактеристиките на угостителските понуди во Полог.

Сведоштва на членките на СТЕП мрежата

Останете дома и погледнете како функционира СТЕП мрежата и кои се бенефитите од членување во истата, преку сведоштва на нашите членови во регионите Полог и Елбасан.

Еко туризам Полог – Елбасан

Доколку си љубител на еколошки производи, регионите Полог и Елбасан го нудат токму тоа. Остани дома и погледни го видеото каде се може да се најде вистинска еко рурал храна. Уживајте!