Вмрежување и интернационализација

Погранични туристички пакети, интернационална соработка, Интер – Регионална онлајн Туристичка Платформа – iTOP, Градење на бренд, Стани микро претприемач во туристичкиот сектор

Првиот подготвителен состанок се одржа во Елбасан

Минатата недела (13-ти и 14-ти декември), во градот Елбасан се одржа првиот подготвителен состанок за подготовка на рамка за заеднички туристички производи, на членките на мрежата СТЕП, со учесници од Албанија, кои ги претставуваат, бизнисот, академските институции,...

СТЕП стартува со подготвување на рамката за заедничките туристички пакети во Полог и Елбасан

Во декември оваа година се предвидени подготвителни состаноци за прекугранични пакети, додека првиот состанок ќе се одржи во четврток и петок оваа недела (13 и 14 декември) во Елбасан, дводневен состанок за да се подготви рамка за заеднички туристички пакети. На овој...

Состанок на СТЕП во Елбасан

http://portalb.mk/529057-step-kalaja-e-elbasanit-ka-nevoje-te-madhe-per-promovim/ http://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/vtor-konstituiven-sostanok-na-mrezhata-step-vo-regionot-elbasan/

Прв состанок на СТЕП – Тетово

http://portalb.mk/525770-maqedoni-eshte-formuar-rrjeti-per-turizem-inovativ/ http://meta.mk/se-formira-mrezha-za-inovativen-turizam/ http://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/prv-konstituiven-sostanok-na-mrezhata-step-vo-regionot-polog-i-elbasan-14-i-15-maj/

Втор конститутивен состанок на СТЕП мрежата во полошкиот регион

Денес, на 20-ти јуни во просториите на ресторанот „Динамика“ се одржа четвртиот конститутивен состанок за формирање на СТЕП мрежата, во насока на проширување и унапредување на стратешкиот и координиран пристап до специфични нови и стратешки пазари за извоз на туризам...

Втор конститутивен состанок на мрежата Степ во регионот Елбасан

Во рамките на Проектот за зајакнување на иновативен туризам (СТЕП), на 25 мај, во просториите на хотел „Реал Скампис“, Елбасан, се организираше втората конститутивна седница на мрежата СТЕП, во делот на Албанија, во насока на проширување и унапредување на стратешкиот...