Takim me përfaqësues nga IEGE, SEG-Holding dhe LDA

Takim me përfaqësues nga IEGE, SEG-Holding dhe LDA

Në kuadër të  “Projekt për avancimin e turizmit bashkëkohor – STEP”, financuar nga programi IPA CBC-MK-AL 2014-2020, Takimi me Suzana Kasovska nga IEGE, Lidija Fajiga nga SEG Holding dhe znj. Jasminka Popovska nga LDA u mbajt më 25.02.2019 në Shkup....
Vazhdojnë takimet e anëtarëve të rrjetit STEP

Vazhdojnë takimet e anëtarëve të rrjetit STEP

Në dy takimet e rradhës në Elbasan dhe Tetovë, për krijimin e kornizave të paketeve të mundshme turistike të rajoneve përkatëse, u përgaditën disa paketa të mundshme turistike. Së paku shtatë paketa të mundshme mund t’u ofrohen anëtarëve për të krijuar paketat e...