Хотел за Лекување “Деброва“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Черкези“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Черкези“ Бања Елбасан

Центар за Лекување “Ули“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Кучја“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Панорама“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Мема“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Хидрати“ Бања Елбасан

Општина Грамш

Општина Грамш

Регионална Дирекција за Национална Култура- Драч, Сектор на Елбасан

Културно Дрштво “Данс Фолк“ Елбасан

АСТ Елбасан

Ресорт “Крива“

Хотел “Универс“ Елбасан

Хотел “Оливе“

Хотел “Скампа“ Елбасан

Хотел “Империал“Елбасан

Елите Травел Елбасан

Ресорт “Панорама“ Менгел

Хотел Ресторант “Де&Ем“

Хотел “Фиорентина“

Бар Ресорант Пизериа “Бала“

Бар Ресторант “Чесмја е Касинес“

Бар Ресторант “Елбасани“

Хотел за лекување “Марку“ Елбасан

Хотел за Лекување “Боци“ Елбасан

Бар Ресторант Пицериа “Штула“ Белш

Тверна “Ура е Суловес“

Бар Ресторант “Белши“ Церрик

Бар Пицериа “Челили“

Бар Ресторант “Даја“ Печин

Бар Ресторант “Клајди“ Печин

Бар Ресторант “Калаја“ Либражд

Ресорт “Вила Зенели“ Либражд

Хотел Ресторант “Тутто“

Хотел “Скардус“

Бар Ресторан “Кондор 1”

Бар Ресторант “Кондор 2”

Бар Ресторан “Гезим Паја“ Агротуризам

Гостичилница “Думреа Рубин“

Бар Ресторан Гостичилница “Јонел Кристо“

Бар Ресторан “Башким Белш

Бар Ресрторан “Мердани“

Бар Ресторант “Девиселд“

Ресторант “Кодра е Ибрушит“

Таверна “Ура е суловес“

Таверна “Ура е суловес“

Хотел Ресторан “Берлин“

Рестауран “Плаја Виста“

Рестoрант “Парк“ Традиционал

Рестoрант “Парк“ Традиционал

Ресторан “Качамаку“

Ресторан “Качамаку“

Бехар Ферати Сликар

Бехар Ферати Сликар

Театар Скампа Елбасан

Театар Скампа Елбасан

Елбасан Етнографски музеј

Елбасан Етнографски музеј

Елбасан едукативен центар

Универзитет “А. Џувани”

Универзитет “А. Џувани”

Tјeter Vision

Tјeter Vision

World Vision (Албанија) Librazhd

Одморалиште “Sofra e Shpatit” Ѓинар

Одморалиште “Sofra e Shpatit” Ѓинар

Бар ресторан “Endrra” Ѓинар

Бар ресторан “Endrra” Ѓинар

Бар Ресторан “Natyra” Ѓинар

Бар Ресторан “Natyra” Ѓинар

Хотел за лекување “Хидратик” Бања

Хотел за лекување “Мема” Бања

Хотелот за лекување”Панорама” Бања

Хотел за лекување „Куќја” Бања

Куративен центар “Ylli” Бања

Хотел за лекување Чекрези Бања

Хотел за лекување Чекрези Треган

Хотел за лекување Деброва Бања

Бар Ресторан Цела Пецин

Ресорт Коста Пеќин

Ресторан Бар Хака Бишќем Пекин

Бар ресторан Карина Пеќин

Туристичка агенција “Serxhio” 2012 Печин

Бујтина Думреа Рубин Сеферан

Бујтина Думреа Рубин Сеферан

Ресторан Бар СОНИДА Грамш

Ресорт ERGEN Пеќин

Ресорт Скампини Елбасан

Ресорт Скампини Елбасан

Ресторанот “Rrushi” Пренјас

Paola sh.p.k. Маринез Белеш

Бар Ресторан Пицерија “Shtylla” Белеш

Бар Ресторан Пицерија “Shtylla” Белеш

Стопанска комора Елбасан

Стопанска комора Елбасан

Здружение “Албнатура” Елбасан

Здружение “Албнатура” Елбасан

Здружение “Егнатија” Либражд

Здружение “Егнатија” Либражд

Здружение на ловци “Егнатија” Елбасан

Заштитени зони – Елбасан

Заштитени зони – Елбасан

Културно друштво “Шпати”

Културно друштво “Шпати”

Институција на префект

Институција на префект

Општина Прењас

Општина Прењас

Општина Пеќин

Општина Пеќин

Општина Либражд

Општина Либражд

Општина Церик

Општина Церик

Општина Белш

Општина Белш

Општина Елбасан

Општина Елбасан

Hiking the Balkans

Hiking the Balkans

ИН ВИВО

ИН ВИВО

Државен Универзитет во Тетово

Државен Универзитет во Тетово

Speleo Club Кораби

Speleo Club Кораби

Мислам Хасипи

Кластер Шари

Газменд Фејзулаху

Рамадан Абдиу – Фотограф

Рамадан Абдиу – Фотограф

Вертикал Хостел Маврово

Планинарски центар Царевец-Маврово

Планинарски центар Царевец-Маврово

Ски Хут Горица

Ски Хут Горица

Приватна вила

Remzi – Com

Хотел Парк

Ресторан Бурими 3

Ресторан Бурими 3

Ресторан Матјани

Ресторан Бела Виста

Ресторан Арома – С – 1

Ресторан Арома – С – 1

Јоцо Пром – Панорама

Јоцо Пром – Панорама

Ера Травел

Ера Травел

Ресторант Дубровник

Ресторан Бриони

Хотел Елита

Туристички водич

ПК Љуботен

ПК Љуботен

ЕКОПРОДУКТ

Белојшки бисер

Белојшки бисер

Јета Аир

Јета Аир

Аква парк

Процивиц

Тивко Катче

Тивко Катче

НРЗ Тетово

Hostel Kitka, and Hunting Lodge

Hostel Kitka, and Hunting Lodge

Еко Натура

SHARR EXPRESS – RENT A CAR

SHARR EXPRESS – RENT A CAR