Меморандум за соработка – Гостивар

Kick-off настан на Проектот за зајанкување на иновативниот Туризам – СТЕП