Театар Скампа Елбасан

Театар Скампа Елбасан

Елбасан Етнографски музеј

Елбасан Етнографски музеј

Елбасан едукативен центар

Универзитет “А. Џувани”

Универзитет “А. Џувани”

Tјeter Vision

Tјeter Vision

World Vision (Албанија) Librazhd

Одморалиште “Sofra e Shpatit” Ѓинар

Одморалиште “Sofra e Shpatit” Ѓинар

Бар ресторан “Endrra” Ѓинар

Бар ресторан “Endrra” Ѓинар

Бар Ресторан “Natyra” Ѓинар

Бар Ресторан “Natyra” Ѓинар

Хотел за лекување “Хидратик” Бања

Хотел за лекување “Мема” Бања

Хотелот за лекување”Панорама” Бања

Хотел за лекување „Куќја” Бања

Куративен центар “Ylli” Бања

Хотел за лекување Чекрези Бања

Хотел за лекување Чекрези Треган

Хотел за лекување Деброва Бања

Бар Ресторан Цела Пецин

Ресорт Коста Пеќин

Ресторан Бар Хака Бишќем Пекин

Бар ресторан Карина Пеќин

Туристичка агенција “Serxhio” 2012 Печин

Бујтина Думреа Рубин Сеферан

Бујтина Думреа Рубин Сеферан

Ресторан Бар СОНИДА Грамш

Ресорт ERGEN Пеќин

Ресорт Скампини Елбасан

Ресорт Скампини Елбасан

Ресторанот “Rrushi” Пренјас

Paola sh.p.k. Маринез Белеш

Бар Ресторан Пицерија “Shtylla” Белеш

Бар Ресторан Пицерија “Shtylla” Белеш

Стопанска комора Елбасан

Стопанска комора Елбасан

Здружение “Албнатура” Елбасан

Здружение “Албнатура” Елбасан

Здружение “Егнатија” Либражд

Здружение “Егнатија” Либражд

Здружение на ловци “Егнатија” Елбасан

Заштитени зони – Елбасан

Заштитени зони – Елбасан

Културно друштво “Шпати”

Културно друштво “Шпати”

Институција на префект

Институција на префект

Општина Прењас

Општина Прењас

Општина Пеќин

Општина Пеќин

Општина Либражд

Општина Либражд

Општина Церик

Општина Церик

Општина Белш

Општина Белш

Општина Елбасан

Општина Елбасан

Hiking the Balkans

Hiking the Balkans

ИН ВИВО

ИН ВИВО

Државен Универзитет во Тетово

Државен Универзитет во Тетово

Speleo Club Кораби

Speleo Club Кораби

Мислам Хасипи

Кластер Шари

Газменд Фејзулаху

Рамадан Абдиу – Фотограф

Рамадан Абдиу – Фотограф

Вертикал Хостел Маврово

Планинарски центар Царевец-Маврово

Планинарски центар Царевец-Маврово

Ски Хут Горица

Ски Хут Горица

Приватна вила

Remzi – Com

Хотел Парк

Ресторан Бурими 3

Ресторан Бурими 3

Ресторан Матјани

Ресторан Бела Виста

Ресторан Арома – С – 1

Ресторан Арома – С – 1

Јоцо Пром – Панорама

Јоцо Пром – Панорама

Ера Травел

Ера Травел

Ресторант Дубровник

Ресторант Дубровник

Ресторан Бриони

Хотел Елита

Туристички водич

ПК Љуботен

ПК Љуботен

ЕКОПРОДУКТ

Белојшки бисер

Белојшки бисер

Јета Аир

Јета Аир

Аква парк

Процивиц

Тивко Катче

Тивко Катче

НРЗ Тетово

Hostel Kitka, and Hunting Lodge

Hostel Kitka, and Hunting Lodge

SHARR EXPRESS – RENT A CAR

SHARR EXPRESS – RENT A CAR

Taverna “Ura e Suloves”

Taverna “Ura e Suloves”