Приватна Вила Хамди Сулејмани

Приватна Вила Хамди Сулејмани

Артени МГ

Артени МГ

НВО Дрита АГВ

НВО Дрита АГВ

Федерација на Планинарски Спортови

Федерација на Планинарски Спортови

Macedonia Experience

Macedonia Experience

Музеј на град Тетово

Музеј на град Тетово

Аyа Фарм

Аyа Фарм

Ресторант “Релакс“ Мирдит

Ресторант “Релакс“ Мирдит

Лаг Преспа

Лаг Преспа

Град на Пчелите

Град на Пчелите

Ski School Тетово

Ski School Тетово

НВО Хаемус

НВО Хаемус

Вила Лукс Маврово

Вила Лукс Маврово

Хотел Меркур

Хотел Меркур

НВО ИРЗ

НВО ИРЗ

Општина Јегуновце

Општина Јегуновце

Општина Врапчиште

Општина Врапчиште

Општина Маврово и Ростуше

Општина Маврово и Ростуше

Центар за Развој на Полошки Плански Регион

Центар за Развој на Полошки Плански Регион

Општина Брвеница

Општина Брвеница

Општина Желино

Општина Желино

ИТ Иновациа UEJL

ИТ Иновациа UEJL

Општина Теарце

Општина Теарце

Општина Гостивар

Општина Гостивар

Општина Тетово

Општина Тетово

Хотел за Лекување “Деброва“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Деброва“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Черкези“ Бања Елбасан

Хотел за Лекување “Черкези“ Бања Елбасан

Центар за Лекување “Ули“ Бања Елбасан

Центар за Лекување “Ули“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Куќа“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Куќа“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Панорама“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Панорама“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Мема“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Мема“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Хидрати“ Бања Елбасан

Хотел за лекување “Хидрати“ Бања Елбасан

Општина Грамш

Општина Грамш

Регионална Дирекција за Национална Култура- Драч, Сектор на Елбасан

Културно друштво “Данс Фолк“ Елбасан

Културно друштво “Данс Фолк“ Елбасан

АСТ Елбасан

АСТ Елбасан

Ресорт “Крива“ Елбасан

Ресорт “Крива“ Елбасан

Хотел “Универс“ Елбасан

Хотел “Универс“ Елбасан

Хотел “Ла Оливе“

Хотел “Ла Оливе“

Хотел “Скампа“ Елбасан

Хотел “Скампа“ Елбасан

Хотел “Империјал“Елбасан

Хотел “Империјал“Елбасан

Елите Травел Елбасан

Елите Травел Елбасан

Ресорт “Панорама“ Менгел

Ресорт “Панорама“ Менгел

Хотел Ресторан “Де&Ем“

Хотел “Фиорентина“

Хотел “Фиорентина“

Бар Ресоран Пицерија “Бала“

Бар Ресоран Пицерија “Бала“

Бар Ресторан “Чесмја е Касинес“

Бар Ресторан “Елбасани“

Бар Ресторан “Елбасани“

Хотел за лекување “Марку“ Елбасан

Хотел за лекување “Боци“ Елбасан

Хотел за лекување “Боци“ Елбасан

Бар Ресторан “Белши“ Церрик

Бар Ресторан “Белши“ Церрик

Бар Пицерија “Челили“

Бар Пицерија “Челили“

Бар Ресторан“Даја“ Печин

Бар Ресторан “Клајди“ Печин

Бар Ресторан “Клајди“ Печин

Бар Ресторан “Калаја“ Либражд

Бар Ресторан “Калаја“ Либражд

Ресорт “Вила Зенели“ Либражд

Ресорт “Вила Зенели“ Либражд

Хотел Ресторан “Тутто“

Хотел Ресторан “Тутто“

Хотел “Скардус“

Хотел “Скардус“

Бар Ресторан “Кондор 1”

Бар Ресторан “Кондор 1”

Бар Ресторан “Кондор 2”

Бар Ресторан “Кондор 2”

Бар Ресторан “Gëzim Paja“ Агротуризам

Бар Ресторан “Gëzim Paja“ Агротуризам

Бар Ресторан Гостилница “Јонел Кристо“

Бар Ресторан Гостилница “Јонел Кристо“

Бар Ресторан “Башким Белш

Бар Ресторан “Башким Белш

Бар Ресторан “Мердани“

Бар Ресторан “Мердани“

Бар Ресторан “Девиселд“

Ресторан “Кодра е Ибрушит“

Таверна “Ура е суловес“

Таверна “Ура е суловес“

Ресторан “Плаја Виста“

Ресторан “Плаја Виста“

Рестoран “Парк“ Традиционал

Рестoран “Парк“ Традиционал

Ресторан “Качамак“

Ресторан “Качамак“

Бехар Ферати Сликар

Бехар Ферати Сликар

Театар Скампа Елбасан

Театар Скампа Елбасан

Елбасан Етнографски музеј

Елбасан Етнографски музеј

Елбасан Eдукативен Центар

Универзитет “А. Џувани”

Универзитет “А. Џувани”

Tјeter Vision

Tјeter Vision

Одморалиште “Sofra e Shpatit” Ѓинар

Одморалиште “Sofra e Shpatit” Ѓинар

Бар ресторан “Ендра” Ѓинар

Бар ресторан “Ендра” Ѓинар

Бар Ресторан “Natyra” Ѓинар

Бар Ресторан “Natyra” Ѓинар

Хотел за лекување “Хидратик” Бања

Хотел за лекување “Мема” Бања

Хотелот за лекување”Панорама” Бања

Хотел за лекување „Куќа” Бања

Хотел за лекување “Чекрези Треган”

Хотел за лекување “Деброва” Бања

Бар Ресторан “Цела Пецин”

Ресорт “Коста Пеќин”

Бар Ресторан “Хака Бишќем” Пеќин

Бар ресторан “Карина” Пеќин

Туристичка агенција “Serxhio” 2012 Пеќин

Хостел “Бујтина Думреа Рубин Сеферан “

Хостел “Бујтина Думреа Рубин Сеферан “

Бар Ресторан “СОНИДА” Грамш

Ресорт “ERGEN” Пеќин

Ресорт “Скампини” Елбасан

Ресорт “Скампини” Елбасан

Ресторанот “Rrushi”

Бар Ресторан Пицерија “Shtylla” Белеш

Бар Ресторан Пицерија “Shtylla” Белеш

Стопанска комора Елбасан

Стопанска комора Елбасан

Здружение “Албнатура” Елбасан

Здружение “Албнатура” Елбасан

Здружение “Егнатија” Либражд

Здружение “Егнатија” Либражд

Здружение на ловци “Егнатија” Елбасан

Здружение на ловци “Егнатија” Елбасан

Заштитени зони – Елбасан

Заштитени зони – Елбасан

Културно друштво “Шпати”

Културно друштво “Шпати”

Институција на префект

Институција на префект

Општина Прењас

Општина Прењас

Општина Пеќин

Општина Пеќин

Општина Либражд

Општина Либражд

Општина Церик

Општина Церик

Општина Белш

Општина Белш

Општина Елбасан

Општина Елбасан

Hiking the Balkans

Hiking the Balkans

ИН ВИВО

ИН ВИВО

Државен Универзитет во Тетово

Државен Универзитет во Тетово

Speleo Club Кораби

Speleo Club Кораби

Мислим Хасипи

Мислим Хасипи

Кластер Шари

Кластер Шари

Газменд Фејзулаху

Газменд Фејзулаху

Рамадан Абдиу – Фотограф

Рамадан Абдиу – Фотограф

Хостел “Вертикал” Маврово

Хостел “Вертикал” Маврово

Планинарски центар Царевец – Маврово

Планинарски центар Царевец – Маврово

Ски Хут Горица

Ски Хут Горица

Remzi – Com (Привремено нефункционален)

Хотел Парк

Хотел Парк

Ресторан “Бурими 3”

Ресторан “Бурими 3”

Ресторан “Матјани” Гостивар

Ресторан “Матјани” Гостивар

Ресторан “Бела Виста”

Ресторан “Бела Виста”

Ресторан “Арома – С – 1”

Ресторан “Арома – С – 1”

Јоцо Пром – Панорама

Јоцо Пром – Панорама

Ера Травел

Ера Травел

Ресторан ”Дубровник”

Ресторан ”Дубровник”

Ресторан ”Бриони”

Хотел “Елита”

Хотел “Елита”

Шахин Фазлија – Туристички водич

Шахин Фазлија – Туристички водич

ПК “Љуботен”

ПК “Љуботен”

ЕКОПРОДУКТ

ЕКОПРОДУКТ

Белојшки бисер

Белојшки бисер

Јета Аир

Јета Аир

Аква парк

Аква парк

Процивиц

Процивиц

Тивко Катче

Тивко Катче

Hostel Kitka, and Hunting Lodge

Hostel Kitka, and Hunting Lodge

Еко Натура

Еко Натура

SHARR EXPRESS – RENT A CAR

SHARR EXPRESS – RENT A CAR